PayMe偏心再加碼!只要成功推薦朋友喺PayMe開戶,即可獲得偏心獎賞,更可參加終極大抽獎!用埋PayMe消費儲火,全城集氣,火數及新用戶越多,累積獎金就越多,齊齊瓜分高達港幣200萬獎池

抽獎及得獎結果公布日期:2024年1月30日或之前

如何參加抽獎?

完成任務越多,中獎機會越大,立即行動!
任務
1
推薦新用戶

每成功推薦1個新用戶即可賺

1個抽獎機會
+
高達港幣48元
折扣優惠券

每次成功推薦朋友用你的邀請碼開戶,兩位都會獲得優惠券及抽獎機會!

如何推薦朋友
任務
2
消費儲火

儲滿4個火即可賺取

1個抽獎機會
+
港幣3元
優惠券*

每次用PayMe消費滿港幣30元或以上,即可儲一個火!

*詳情請參閱「更多儲火攻略」版面。

更多儲火攻略
任務
3
用PayMe拎消費券

轉用或繼續使用
PayMe拎消費券

2個抽獎機會

消費券登記期已完結。

偏心Yoshi偏心你 | 廣告影片

PayMe
未有PayMe?
即刻開戶啦!